Recommendations-min.jpg

Rekommendationer och instruktioner

Skydda dig själv och andra från spridningen av viruset.

Det nya coronaviruset smittar främst genom droppsmitta, då en sjuk person hostar, nyser, talar eller sjunger. En del av dem som smittats av COVID-19 får inga eller obetydliga symtom och är därför inte själva medvetna om sin smitta. Viruset kan smitta redan några dagar innan symtomen uppstår. I studier har man redogjort för situationer där en symtomfri person har smittat andra i trånga lokaler inomhus.

Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen. Det finns många slags ansiktsmasker: sådana som man syr själv eller sådana som säljs i affärerna och som är tillverkade av tyg eller andra material. En ansiktsmask är inget egentligt andningsskydd och skyddar inte sin användare effektivt. Effekten av att använda ansiktsmask grundar sig delvis på att så många som möjligt använder sådana på ett ändamålsenligt sätt. 

Användning rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

 • I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter. 

 • Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart. 

 • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.  

Ansiktsmask kan enligt regionala myndigheters rekommendationer även användas i andra situationer, där det är omöjligt att undvika närkontakt.  

Vid behov kan de regionala myndigheterna utifrån en riskbedömning ge sina egna, mer begränsande rekommendationer för kollektivtrafiken i området. 

Denna rekommendation gäller inte arbetsgemenskaper, eftersom Arbetshälsoinstitutet är expertinstitutet i dessa frågor.
 

Anvisningar för användning av munskydd

Att ta på sig och att ta av sig ansiktsmasken kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Masken ska alltid hanteras med rena händer. Kom ihåg att smitta förhindras i första hand med hjälp av god hand- och hosthygien och genom att undvika beröring av ansikte, näsa och mun samt genom att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till andra personer då man rör sig på offentliga platser. 

Man bör inte använda mask om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mask. Diskutera vid behov med din läkare om ditt hälsotillstånd innebär att det är svårt att använda ansiktsmask.  

Ansiktsmask lämpar sig inte för små barn, eftersom man måste vara lite äldre för att kunna använda masken enligt anvisningarna. Denna rekommendation gäller personer över 15 år.
 

Minneslista för användning av munskydd

 • Prova olika masker för att hitta en modell som passar ditt ansikte och som du kan andas igenom.

 • Ha med dig så många masker som du behöver under dagen. 

 • Ha med dig handdesinfektion och vid behov extra masker för byte

 • Tvätta eller desinficera händerna innan du tar på dig en ny eller ren mask.

 • Ta på dig ansiktsmasken i god tid innan du stiger på ett fortskaffningsmedel.

 • Se till att masken sitter tätt mot ansiktet och att den täcker munnen, näsan och hakan.

 • Rör inte masken och dra den inte under hakan eller upp på pannan.

 • Om du rör vid masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.

 • Återanvänd inte en använd mask. 

 • Byt mask om den blir fuktig eller smutsig.

 • Ta av masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Rör inte vid maskens utsida när du tar av den.

 • Efter användning, släng engångsmasken direkt i soporna och lägg den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.

 • Tvätta eller desinficera händerna efter att du avlägsnat masken.

 • Tvätta tygmasken i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj masken och torka den på en plats med frisk luft. 

Håll dig säker med våra medicinska munskydd

Trondecom LLC
Peterburi tee 2F
11415 Tallinn
Estonia
Tel: +358 400 51 6368
E-mail: info@trondecom.com
Reg. nr. 14298316 Estonia
Reg. nr. 502081 - 2783 Sweden
VAT nr. EE 10211205
WHO
EU Health
Fråga offert
arrow&v
THL

© 2020 Trondecom. Alla rättigheter förbehållna.